Μειώστε τα απόβλητα στο γραφείο σας!

Μειώστε τα απόβλητα στο γραφείο σας!. Διαχείριση αποβλήτων –          Χρησιμοποιώντας και τις δύο πλευρές του χαρτιού όταν εκτυπώνετε ή βγάζετε φωτοτυπίες μειώνετε κατά 50% την κατανάλωση χαρτιού. –          Δύο συνάδελφοι μπορούν να διαβάσουν το ίδιο εκτυπωμένο έγγραφο. Δεν χρειάζεται, πάντα, ο καθένας να έχει το δικό του αντίτυπο. –          Μην τυπώνετε όλα τα e-mails. ΤαΣυνεχίστε να διαβάζετε «Μειώστε τα απόβλητα στο γραφείο σας!».